eDITORIALE

E con Klaus si scatena
la corsa alle eccezioni

di Karin Neubertovŕ
Italiani Liberi 29.10.2009

 

Czech: Ošidné vztahy v pochybné Unii  Il summit che comincia oggi ha un tema importante - Vaclav Klaus - il presidente della Repubblica Ceca. I politici a Bruxelles polemizzano su come soddisfare la sua richiesta dell'eccezione per la Repubblica Ceca,  che riguarda soprattutto la lista dei diritti umani dell'EU. Klaus ha paura che i tedeschi dei Sudeti (la regione della Repubblica Ceca vicino al confine con la Germania) richiederanno i beni e le terre che hanno dovuto lasciare dopo la seconda guerra mondiale. Tutti i politici consideravano ridicola questa ragione per bloccare il processo della ratificazione, tuttavia i tedeschi dei Sudeti hanno giŕ presentato la richiesta al governo tedesco per non consentire l'eccezione svedese - come č stata soprannominata -  dei cechi (Vaclav Klaus tratta dell'eccezione con il primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt). Quindi a quanto pare il ragionamento di Vaclav Klaus originalmente considerato come assurdo non lo č affatto. La cosa curiosa č che adesso gli Slovacchi (separati dalla Repubblica Ceca dal 1993) vogliono un'eccezione anche per loro benché abbiano giŕ firmato e accettato Lisbona. Forse solo adesso si sono accorti che esistono i decreti Benes, che dopo la guerra ratificano l'esproprio dei beni e l'espulsione dei Tedeschi dei Sudeti e degli Ungheresi di Slovacchia dai territori della Cecoslovacchia.  L'Ungheria ha dichiarato che bloccherŕ sia l'eccezione per la Repubblica Ceca sia l'eccezione per la Slovacchia.
Il primo ministro ceco Jan Fischer ha dichiarato che il presidente gli ha promesso di ratificare se l’EU accetta l'eccezione e se il tribunale costituzionale ceco stabilirŕ che il Trattato non č in conflitto con la costituzione ceca. Il tribunale avrebbe dovuto annunciare la decisione il 27 Ottobre, ma ha rimandato alla prossima settimana. Vaclav Klaus ha un carattere forte. Se le sue esigenze non saranno accontentate secondo i suoi concetti non ratificherŕ.

Roma - 29 Ottobre 2009


 WWW.ITALIANILIBERI.IT

Ošidné vztahy
v pochybné Unii

by Karin Neubertovŕ
Italiani Liberi 29.10.2009


  Summit, který dnes začíná má jedno velké téma – Václav Klaus – prezident České Republiky. Politici v Bruselu vedou polemiku o tom, jak uspokojit jeho žádost o výjimku pro Českou Republiku, která se vztahuje k Listine práv EU. Klaus má strach, ze Sudetští Němci znovu požádají o majetek a pozemky, které byli nuceni opustit po 2.světové válce (viz Benešovi dekrety). Všichni čeští politici považovali tento argument pro zdržení procesu ratifikace za absurdní, nicméně Sudetští Němci již požádali německou vládu, aby Švédskou výjimku Čechům nepodpořila. Jak se zdá, Klausův požadavek není až tak zavádějící, ačkoli celou záležitost mezi ČR a Sudetskými Němci by asi nakonec rozhodoval soud...neboť by se jednalo o skutečne příliš retroaktivní výklad smlouvy. Zajímavostí je, ze Slováci se po českém požadavku probudili (ačkoli již Lisabonskou smlouvu přijali) a žádají výjimku i pro sebe, neboť Benešovi dekrety se vztahovaly i na odsunuté Maďary. Maďarsko hrozí, že zablokuje výjimky obě.
Premiér ČR Jan Fischer řekl, ze prezident slíbil ratifikovat pokud EU přijme Švédskou výjimku a pokud ústavní soud ČR rozhodne, ze Lisabonská smlouva neodporuje české ústavě. Soud se měl k souladu české ústavy s Lisabonskou smlouvou, která založí právní subjektivitu EU a tím její právní existenci, kterou dosud neměla,  vyjádřit 27.10.2009, odložil to ovšem na příští týden. Václav Klaus má silný charakter. Pokud jeho požadavky nebudou splněny podle jeho představ neratifikuje.   

 
  
 
 
 

 

 
 
www.italianiliberi.it  posta@italianiliberi.it